Τα πρώτα μας Χριστούγεννα στα νέα μας κτήρια!

Από όλη την οικογένεια της WEST ευχόμαστε Ευφρόσυνα Χριστούγεννα και ένα δημιουργικό 2022