Υπεύθυνος Hub Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Η  WEST A.E., εταιρεία παροχής υπηρεσιών Sales &  Marketing με  δραστηριότητα από το 1994 και πανελλαδική  εμβέλεια συνεργαζόμενη με Πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες που πιστοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών της,  αναζητά:

Για την πόλη της Θεσσαλονίκης,

 

Υπεύθυνος Hub Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή θέσης: Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματική οργάνωση των εργασιών του ταχυδρομείου και της διανομής των υλικών.

Αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με στελέχη μεταφορικών εταιρειών/ courier για τον συντονισμό της ορθής αποστολής και παραλαβής των υλικών,
 • Αναλαμβάνει την εκπαίδευση, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού,
 • Κατευθύνει και συντονίζει την πορεία υλοποίησης των έργων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ,
 • Απαραίτητη 2ετή προϋπηρεσία σε εταιρείες courier-ταχυδρομικών υπηρεσιών,
 • Καλή γνώση MS Office,
 • Ικανότητες Διαπραγμάτευσης – Οργάνωσης – Επικοινωνίας και Ομαδικότητας,
 • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία (για άνδρες υποψηφίους),

Παροχές:

 • Υψηλές μηνιαίες απολαβές,
 • Πλήρη και μόνιμη απασχόληση,
 • Πλήρη Ασφαλιστική κάλυψη,
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης,
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας,

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες , να στείλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη  SH001, στην ηλεκτρονική δ/νση akoutsouras@westsa.gr .

Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στην απαιτούμενα προσόντα , δεν θα ληφθούν υπόψη.